„KeepWarm“ - Kofinansiranje kroz projekat u okviru programa EU Horizon 2020

Oblast delovanja

Projekat KeepWarm ima za cilj da ubrza isplativa ulaganja u modernizaciju sistema daljinskog grejanja (SDG), posebno u Centralnoj i Istočnoj Evropi (7 zemalja: Austrija, Hrvatska, Češka, Letonija, Srbija, Slovenija i Ukrajina) gde su sistemi daljinskog grejanja često zastareli, neefikasni i uglavnom oslonjeni na fosilna goriva. KeepWarm promoviše održive načine za rekonstrukciju postojećih SDG poboljšanjem njihove operativne efikasnosti i prelaskom na raspoložive lokalne izvore energije. Partneri na projektu su dovoljno kompetentni da pospeše razmenu dobre prakse, čime se povećava konkurentnost lokalnih ekonomija i utiče na smanjenje emisije gasova staklene bašte. Višefazna struktura projekta omogućava svakomn SDG, bez obzira na stepen modernizacije, da se može efikasno unaprediti i u ekonomskom i u ekološkom pogledu, ubrzavajući svojim primerom tranziciju na obnovljive izvore energije širom Evrope.

KeepWarm has received funding from the European Union’s Horizon2020 research and Innovation programme under grant agreement No784966

http://www.keepwarmeurope.eu/