Oblast delovanja

Podrška uspostavljanju okvirnih uslova za podsticanje bionergije u Srbiji među političkim donosioca odluka na različitim nivoima i između različitih sektora.

Aktivnosti

  • Promovisanje održivog korišćenja bioenergije kroz politički dijalog
  • Koordinisanje implementacije politika vezanih za bioenergiju kroz dijalog (forume)
  • Pružanje stručne podrške poboljšanju informativnih sistema i administrativnih procesa vezanih za bioenergiju