MILICA VUKADINOVIĆ

Rukovodilac GIZ DKTI programa


MARIJANA NIKOLIĆ

Razvoj projekata u oblasti bioenergije


ALEKSANDRA PANTIĆ

Snabdevanje biomasom


MILICA ANDREJEVIĆ

Odnosi sa javnošću, razvoj kapaciteta