Nemački ambasador, Axel Dittmann, posetio je 23. i 24. januara 2018.godine nekoliko opština zapadne Srbije.

Program “Razvoj održivog tržišta bioenergije u Srbiji” još od 2014. godine pruža tehničku podršku opštinama Priboj, Nova Varoš i Bajina Bašta po pitanjima prelaska na biomasu u sistemima daljinskog grejanja i u javnim zgradama.

Konkretne aktivnosti sprovede u Priboju, Bajinoj Bašti i Novoj Varoši:

•             Uspostavljanje lanca snabdevanja biomasom za sisteme daljinskog grejanja:

Na osnovu analiza potencijala razvijeni su logistički koncepti održivih lanaca snabdevanja biomasom, uključujući mogućnosti udruženih struktura snabdevanja. Razrađivani su i koncepti dodatnih izvora drvnih goriva, kao npr. ostaci iz drvne prerađivačke industrije i rastinja pored puteva.

•             Razvijeni su tehnički projektni koncepti za prelazak grejnih sistema na biomasu u javnim zgradama koje nisu priključene na sistem daljinskog grejanja.

•             Niz aktivnosti su sprovedene kao dodatni instrumenti u procesu donošenja odluka, kao na primer studija o makro-ekonomskim efektima zamenom uvoza fosilnih goriva sa biomasom uz prikaz kreiranja dodatnih radnih mesta    kao rezultat prelaska toplana na biomasu.

Opštine su takođe aktivno učestvovale u realizaciji aktivnosti koje je sprovodila Regionalna razvojna agencija Zlatibor na temu biomase. Regionalna radna grupa za biomasu za oblast Zlatibora je uspostvaljena u okviru ovih aktivnosti (predsedavajući radne grupe je zamenik predsednika Opštine Priboj).

Kao rezultat aktivnosti jačanja kapaciteta opština Priboj je sama finansirala instaliranje kotlarnice na biomasu na koju je priključeno nekoliko javnih zgrada:  škola, vrtić, dom kulture i zgrada opštine.