Moguće investicije u projekte biomase i biogasa predstavili su Rainer Schellhaas (GIZ) i Djordje Vuković (Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, Vlade Republike Srbije) 20.3.2018.godine na konferenciji o Razvoju tržišta biomase i biogasa koju je organizovala Nemačko-srpska privredna komora.