U okviru partnerstva izmedju Srbije i Baden-Virtemberga na temu bioenergije Beograd i Zrenjanin posetila je delegacija iz Baden-Virtemberga dana 17.4.2018.godine.

Državni sekretar Ministarstva životne sredine, klime i energetike Baden-Virtemberga, dr Andre Baumann, vodio je sastanke sa predstavnicima Skupštine Republike Srbije i Ministarstva životne sredine. Takođe je posetio i biogas postrojenje u Botošu (blizu Zrenjanina). Ovo biogas postrojenje bi moglo da bude prvo koje će koristiti otpadnu toplotu proizvedenu u postrojenju.