Od 23. do 27. aprila  2018. godine u Novom Sadu održana je radionica o projektovanju i radu postrojenja na biogas za 25 biogas operatera.

Cilj treninga je bio da omogući operaterima da razumeju preduslove za optimalan i efikasan rad biogas postrojenja u skladu sa zakonskim i sigurnosnim standardima.