U sredu, 21.novembra 2018.godine, u Zaječaru će biti predstavljeni planovi na razvoju sistema daljinskog grejanja na biomasu. 

Grad Zaječar planira izgradnju 2 kotlarnice na biomasu, ukupnog kapaciteta 1,95 megavata. U okviru saradnje grada Zaječara i projekta nemačke saradnje „Razvoj održivog tržišta bioenergije u Srbiji“, koji sprovodi GIZ, izradjena je Studija snabdevanja drvnom sečkom za grad Zaječar. Cilj studije je bio da se izvrši procena potrebnih količina drvne sečke za planirane kotlarnice na biomasu, da se izanalizira da li dostupni potencijali drvne biomase zadovoljavalju potrebe planirane kotlarnice.

Rezultati studije biće prezentovati 21. Novembra 2018. Ovi rezultati ukazuju da potrebne količine drvne sečke mogu biti proizvedene od strane komunalnog preduzeća u Zaječaru pri čišćenju parkova, ivica puteva ili vodotoka drugog reda u Zaječaru i susednim opštinama. Dodatno snabdevanje se može realizovati čišćenjem drvenaste vegetacije sa obala Timoka u saradnji sa JP Srbijavode, preuzimanjem ostataka nakon rezidbe voća ili šumskih ostataka.