U okviru GIZ DKTI Program “Razvoj održivog tržišta bioenergije u Srbiji” u narednih mesec dana realizovaće se serija treninga za trenere u saradnji sa partnerskim organizacijama. 

 

Partnerske organizacije koje učestvuju u implementaciji su Nacionalnom asocijacijom za biomasu SERBIO, Udruženjem Biogas, Udruženjem toplana Srbije, Institutom za nuklearne nauke Vinča, Stalnom konferencijom gradova i opština, uz podršku Radne grupe za biomasu i energetsku efikasnost Zlatiborske oblasti, Uprave za šume, Regionalne razvojne agencije Zlatibor i Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije - RARIS.

 

Teme koje će se obrađivati tokom obuka su: Priprema projekata za EU fondove, Snabdevanje biomasom gradova i opština u projektima zamene energenata u javnim objektima, Kontrola kvaliteta drvne sečke i Upravljanje biogas postrojenjima.

 

Polaznicima obuka će biti predstavljene metodologije i priručnici za implementaciju obuka, diskutovaće se o najboljim načinima za prenos znanja i informacija te napraviti plan za naredne obuke do kraja ove godine.

 

Cilj obuka je da unapredi kapacitete partnerskih organizacija i doprinese njihovom daljem osnaživanju. Materijali izrađeni za obuke biće dostupni na sajtu GIZ DKTI, kao i na sajtovima partnerskih organizacija.

 

Obuke će se realizovati u prostorijama GIZ DKTI Programa.