Veliko nam je zadovoljstvo da Vas pozovemo na međunarodnu investicionu konferenciju SEE ENERGY - Connect & Supply II 2020 u Novom Sadu, koju organizuje Nacionalna Asocijacija za biomasu – SERBIO u partnerstvu sa AMBEROM i GIZ DKTI programom, sa ciljem podsticaja razvoja i realizacije investicionih projekata proizvodnje čiste i zelene energije, umrežavanjem raspoloživih domaćih reursa sa investicionim potencijalima domaćih i međunarodnih kompanija uključenih u sektor obnovljivih izvora energije.

Datum: 22-23 april 2020
Mesto: Hotel „SHERATON“ Novi Sad

U fokusu konferencije će biti sledeće teme:

  • Nove perspektive korišćenja biomase i unapređenja životne sredine
  • Inovacije u poslovanju sa biomasom
  • Kako da uzgajamo više biomase i proširimo njenu upotrebu?
  • Kako razviti i obezbediti podršku za poslovanje sa biomasom?
  • Solarne elektrane na našim krovovima – zakonodavni okvir i tehnička rešenja PRAKTIČNE primene

Kroz  poslovnu politiku naše države i njenih podsticaja kroz „feed-in“ tarife za proizvodnju električne energije iz OIE, stvaren je povoljan poslovni ambijent za investicione potencijale u sektoru energetike, ali i prateće industrije.

Inovacije u efikasnom korišćenju raspoloživih resursa našeg regiona i države, kako poljoprivredne biomase tako i drvnih ostataka, kroz formiranje novih visokoprofitabilnih resursa na devastiranim zemljišnim površinama pravimo veliki iskorak u isplativosti ukupne proizvodnje i stavramo potencijal novog investicionog cikljusa.

Zbog toga je cilj SEE Energy konferencije povezivanje renomiranih kompanija i međunarodnih institucija iz sektora obnovljivih izvora energije, kako bi se dodatno podstakao razvoj OIE sektora u regionu jugoistočne Evrope i kako bi uspostavili novi poslovni kontakti između velikih kompanija, MSP sektora i lokalnih poljoprivrednih proizvođača.

Najvažniju podsticajnu okolnost opredeljenom uzgoju biomase predstavljaju izmene Zakona o poljoprivrednom zemljištu od 29. decembra 2015. godine, kojima se omogućava dugogodišnji zakup poljoprivrednog zemljišta za svrhu podizanja energetski efikasnih zasada i plantažnog uzgoja bio mase industrijkog obima.

Cilj konferencije je analiza i predstavljanje dostupnih podsticaja, kreditnih linija i institucionalne pomoći za realizaciju investicionih projekata u energetici sa akcentom na anlizu reursa, biomase, i njenih ograničavajućih faktora.

Konferencija će okupiti 200+ učesnika iz 100 kompanija iz Srbije, Austrije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Italije, Mađarske, Nemačke, Rumunije, Slovačke, kao i predstavnike državnih i pokrajinskih institucija, privrednih komora, asocijacija, investicionih i komercijalnih banaka.

Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije, rado Vam stojimo na raspolaganju.

Kontakt: see-energy@serbio.rs