Međunarodna investiciona konferencija SEE ENERGY - Connect & Supply II 2020 održaće se u Novom Sadu 1. i 2. oktobra, 2020.godine. Konferenciju organizuje Nacionalna Asocijacija za biomasu – SERBIO u partnerstvu sa AMBEROM i GIZ DKTI programom.

Dvodnevna investiciona konferencija je namenjena svim poljoprivrednicima, zemljoposednicima, prehrambrenim i drvnim industrijama, predstavnicima bolnica, vlasnicima hladnjača, konsultanskim kućama, snabdevačima energijom, bankama i osiguravajućim društvima.

U okviru programa biće predstavljene stručne prezentacije sa ciljem upoznavanja učesnika sa aktuelnim poslovnim i zakonskim okruženjem i umrežavanjem domaćih i međunarodnih kompanija uključenih u sektor obnovljivih izvora energije.

Generalni sponzor dvodnevnog događaja, društveno odgovorna kompanija "Energotehnika Južna Bačka” predstaviće svoje postojeće i buduće projekte iz oblasti biomase, kogeneracije, solarne i vetroenergije.

S obzirom na preventivne mere nacionalnog Kriznog štaba ali i grada Novog Sada, konferencija će se održati u 4 sesije sa maksimalnim brojem učesnika od po 30 osoba u svakoj sesiji, poštujući sve preventivne mere protiv COVID- 19 virusa ( maske, rastojanje, dezinfekcija prostora). Konferencija će biti dostupna i u online formatu sa mogućnošću direktnog uključenja u samu diskusiju.

Prisustvo na konferenciji je bez kotizacije uz obaveznu registraciju. Registracija se vrši popunjavanjem registracionog formulara i slanjeg istog na see-energy@serbio.rs

Ukoliko želite lično da prisustvujete konferenciji, popunite registracionu formular na sledećem LINKU.

Ukoliko želite ONLINE da prisustvujete konferenciji, popunite registracionu formular na sledećem LINKU.

Program konferencije možete pogledati na sledećem linku- PROGRAM KONFERENCIJE.